Sväté omše:

   BOR. SV. JUR:
Pondelok - piatok: 18.30
Sobota:   7.30
Nedeľa:   7.30, 10.30
  Prikáz. sviatok v deň prac.voľna - ako v nedeľu (ak v predchádzajúci večer nie je omša)
                         - 9.00 (ak je v predchádzajúci večer omša zo sviatku)

   TOMKY:
.
Nedeľa:   9.00
Prvý piatok: 15.00
Prikáz. sviatok v prac.deň:   16.00
                            v deň prac.voľna: 9.00 alebo 10.30 (podľa času omší v Bor.Sv.Jure)

Aktuálne zadelené úmysly sv. omší.

Mimoriadne termíny sv.omší:

 

 

Plán slávení a pobožností v r. 2020:

Sviatok obetovanie Pána (2. február) - nedeľa: požehnanie sviec

Svätoblažejské požehnanie (3. február) - pondelok

Popolcová streda 26. február

posun času v noci z 28. na 29. marca - noc je o hodinu kratšia

Veľkonočná nedeľa 12. apríl

Slávnosť sv.Juraja (24. apríl) - HODY: 26. apríl

Spomienka sv.Floriána (4. máj) - slávnosť dobrovoľného hasičského zboru:

Vyslúženie sviatosti birmovania:

Spomienka sv. Jána Nepomuckého (16. máj) litánie pri kaplnke

Spomienka sv.Urbana (25. máj)

Výročná poklona farnosti Oltárnej Sviatosti: 3. jún (pevný termín) - streda

Slávnosť prvého sv.prijímania:  7. jún

Slávnosť Božieho Tela (11. jún) - procesia: nedeľa 14. jún

Spom. sv. Joachima a Anny  (26. júl) - slávnosť seniorov: nedeľa 26. júl

Sv. omša v kaplnke sv. Urbana: piatok 14. august (vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie)

Výr. posviacky kaplnky na Tomkoch (18. august): 16. august

Litánie v kaplnke Panny Márie Lurdskej: 16.8., 13.9.

Spomienka sv. Vendelína (20. október) - ruženec v kaplnke sv. Vendelína: 18. 10.

??? posun času v noci z 24. na 25. októbra - noc je o hodinu dlhšia

Všetkých svätých - pobožnosť na cintoríne: 1. 11. (pevný termín) - nedeľa

Spom. sv. Huberta  (3. november)

Výr. posviacky farského kostola (19. november) - HODY: 15. november